Nasze projekty
POZNAJMY KRYNKI! – c.d. opisu


Zrealizowany przez nas projekt miał charakter działania innowacyjnego na tych terenach, dobrze trafiającego w potrzeby miejscowej społeczności. Ma na celu rozwój świadomości lokalnej wśród młodzieży gimnazjalnej w Krynkach, a w szczególności rozbudzenie zainteresowania kulturą, historią i tradycją rodzimych terenów. Wskazanie młodzieży bogactwa wielokulturowego ziem, z których pochodzą, ma doprowadzić do zrewidowania głęboko w świadomości tutejszych ludzi zakorzenionych stereotypów etnicznych i prowadzić do wykształcenia się u młodych ludzi postaw tolerancyjnych.
W realizację projektu włączyła się miejscowa młodzież oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz inni wolontariusze spośród mieszkańców gminy. Gościnnie na organizowanych przez nas zajęciach pojawiła się także grupa młodzieży z sąsiedniej gminy Szudziałowo – dzięki nawiązaniu przez nas współpracy z tamtejszym Domem Kultury.


Osiągnięciu celu projektu służyła realizacja następujących działań:
  • przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, których tematyka dotyczyła będzie szeroko pojętej historii i kultury Krynek oraz ich okolic, podzielonych na bloki tematyczne (dokładny program warsztatów znajduje się w TUTAJ…);
  • poszukiwanie przez młodzież biorącą udział w warsztatach wszelkich pamiątek i symboli z przeszłości (zwrócenie się w tym celu do członków rodziny i sąsiadów);
  • przeprowadzenie skierowanego do młodzieży konkursu, polegającego na przygotowaniu w dowolnej formie (np. plastycznej, literackiej, fotograficznej, filmowej, itp.) prac na temat historii, kultury Krynek, wywodzącej się z nich tradycji i zwyczajów, pozostałości po koegzystencji przedstawicieli różnych kultur;
  • zorganizowanie warsztatów teatralnych, które zakończą się wystawieniem przez młodzież przygotowanego w ich trakcie przedstawienia, związanego tematycznie z myślą przewodnią zajęć edukacyjnych;
  • przygotowanie z materiałów zebranych przez młodzież w trakcie przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych kończącej je wystawy (w pomieszczeniu należącym do miejscowej restauracji), na której zaprezentowane będą także wyróżnione w konkursie prace;
  • utworzenie przez uczestników zajęć folderu promującego gminę (TUTAJ znajduje się kopia napisanego specjalnie dla nas wstępu do przewodnika, autorstwa mieszkającego w Krynkach literata białoruskiego, Srokata Janowicza).
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu znajduje się TUTAJ...

"Jak to robiliśmy" – Relacja fotograficzna z realizacji projektu umieszczona jest TUTAJ...